Назад  |   Начало  »  Езотерика  »  Аура  »  Виждане и разчитане на а...  »  Интерпретиране на аурата относно здравето

Интерпретиране на аурата относно здравето

Интерпретиране на аурата относно здравето

Когато започнете да виждате аурата, обикновено забелязвате областите от нея, които са най-близко до физическото тяло. Тази специфична област отразява голяма степен състоянието на физическото здраве на човека. При здравия човек енергията на физическото тяло се проявява в аурата като лъчисти и сияйни линии на енергия. Тази енергия може да има най-различен цвят, но тя най-често се проявява не като един обвиващ тялото облак, а по-скоро като потоци от енергия, които се излъчват от него. Те често се открояват и изпъкват на фона на цялостното аурично поле.

Видът на това излъчване разкрива много неща за здравето на съответния човек. Колкото по-силни, по-балансирани и по-симетрични са излъчванията, толкова по-силен и по-здрав ще бъде този човек. Ако в лъчистите линии от енергия липсва някаква симетрия, това е признак за слабост, дисбаланс или някакво заболяване в определена област от физическото тяло. Местата на асиметричност при линиите могат да ни подскажат коя е областта от тялото, в която съществуват проблеми.

Не е необичайно да открием, че дисбалансите в тези физически излъчвания се появяват в аурата още преди действителното заболяване или физическият проблем да са се проявили или станали известни. Ако обръщате внимание на ауричното поле и на промените, които настъпват в него, вие ще можете да вземате подходящи превантивни мерки. Вие можете да коригирате проблема преди той да е прерастнал в някакво  физическо заболяване или дискомфорт.

При здравия човек тези лъчисти линии от енергия са балансирани и силни. Те се простират на около 30 до 60 сантиметра извън физическото тяло. След тази граница те започват да изчезват и да се сливат с останалото аурично поле. Ако тези лъчисти линии са балансирани и симетрични, но се простират само на 10-20 сантиметра извън тялото, това може да е признак, че физическата енергия на човека намалява. В случай, че не бъдат взети мерки за възстановяване на енергията, като резултат могат да се появят различни физически проблеми.

Нарушенията и изкривяванията в тези лъчисти линии могат да са признак за здравословни проблеми. Обикновено тези проблеми се намират в онази област от тялото, в която се появяват тези изкривявания. Едно нарушение може да се появи като асиметрични излъчвания, обезцветяване на линиите (потокът изглежда мътен и замърсен) и дори като възпаление (направете справка с рисунката на следващата страница).

Едно възпаление в лъчистите линии е област, в която линиите изглеждат по-червени на цвят или просто по-тъмни и по-плътни, отколкото другата енергия. Това обикновено е признак за някакво съответстващо възпаление в тази област от тялото. Болки, неразположение, разтегнати мускули и други, често ще се разкрият в аурата като възпалени лъчисти линии. Например, една по-тъмна област от лъчистата енергия с червен оттенък в нея, която се намира около рамото, може да бъде индикатор за всякакъв вид проблем - от шипове до разтеглен мускул.

Ето къде е важно да се поддържа обратна връзка с личността. Попитайте този човек дали има проблеми с рамото си. Кажете му какво виждате и какво може евентуално да означава това. Ако този човек не е забелязал никакви проблеми в съответната област, просто му кажете, че виждате едно малко възпаление и той трябва да бъде по-внимателен с тази област от тялото си в продължение на няколко дни.

В това се изразява отговорността при разчитане то на аурата - особено що се касае за физически заболявания. Само лекарите - не дори и духовните лечители - имат правото да диагностицират, да предписват лекарства и да назначават лечение. Вие можете да дадете съвет, можете да говорите за методи, за които сте чули и които този човек евентуално би решил да изпробва, но не можете да поставяте диагнози и да предписвате лечение!

Има случаи, в които, щом някой човек започне да вижда аурата, особено рефлектиращите в нея физически аспекти, той започва да прави заключения. Ако забележи някое тъмно петънце в аурата, той казва на човека, че е налице канцерогенно заболяване или предканцерогенно състояние. Подобни заключения са не само безотговорни, но и жестоки. Всеки човек, който идва за разчитане на аурата, е в уязвима позиция. Той се отваря и разкрива за въздействия на някои твърде динамични нива. Много е важно как ще посяваме негативните семена. Важно е и да не въздействаме върху свободната воля на личността. Трябва да подбирате думите си внимателно и обмислено. Вие трябва да бъдете достатъчно чувствителни и интуитивни, за да можете да определите как този човек ще реагира и ще възприеме вашите думи и съвети. Това изисква време и подходящо обучение. Ако не можете да направите това, вие нямате никакво право да разчитате чуждите аури като професионалист.

Тези насоки относно цветовете и проявленията им в аурата не са нищо друго, освен отправни точки. Те не са неизменни и непроменяеми. Всяка отделна аура трябва да бъде разчитана и интерпретирана индивидуално. Ако някой дойде при вас с физически или с друг проблем и вие разчетете нещо с негативна същност, вие нямате правото да уточнявате и да му разкривате специфични подробности. Кажете му, че виждате някакъв проблем в една определена области и че би било добре по някакъв начин това да бъде потвърдено чрез медицински преглед.

Помнете, че когато работите с аурата, съществуват множество вариации и променливи величини, които трябва да бъдат разгледани. Цветовете, нюансите и оттенъците им, дълбочината, вибрантността, местоположението, комбинираността им и други - всичко това влияе и въздейства върху онова, което можете да забележите. Ауричната оценка ви помага да установите и локализирате проблемните области и ви дава добра представа и усещане за евентуалните дисбаланси. Обсъдете впечатленията си с човека, но не отправяйте изисквания, които самите вие не можете да изпълните. По този начин вие играете ролята на един инструмент за обучение на съответната личност. Помагате й да погледне към себе си от различна перспектива. Вие пробуждате в нея усещане за съкровената й енергийна същност и й помагате да постигне хармония с висшите сили на живота.

Рейтинг: 5.0/5 на базата на 1 оценка
прегледи 25714

Препоръчани продукти

Коментари за Интерпретиране на аурата относно здравето

  1. .

    Да , браво! Може би ще прогледнем!

Подобни статии

Аура тест

Аура тест

Аура теста показва цвета на вашата аура. Той се състои от 84 въпроса, на които може да отворите от "...
Тъмно червена аура

Тъмно червена аура

Трудолюбивият Трудолюбив, физически жизнен, реалистичен, устойчив, ориентиран как да преживява ...
Тъмно зелена аура

Тъмно зелена аура

Организаторът Имат бърза мисъл, организирани, комуникативни, амбициозни, интелигентни, материалисти...
Усещане на аурата

Усещане на аурата

Когато става дума за аурата, повечето хора могат да бъдат причислени към една от следните две катего...
Усещане на фините енергии

Усещане на фините енергии

Чрез това упражнение вие просто развивате чувствителността си към фините еманации, които заобикалят ...